Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne


1.1   Sklep Internetowy działający pod adresem strony internetowej  www.goressimorecords.com, prowadzony jest przez firmę:

Goressimo Records Krzysztof Nowak

z siedzibą w Wałbrzychu 58-309, ul. Obrońców Westerplatte 57, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP numer: 886-201-14-54. Regon numer: 980626204.


1.2. Adres do korespondencji:

Goressimo Records
Krzysztof Nowak
ul. Obrońców Westerplatte 57;
58-309 Wałbrzych
Polska

tel. : +48 696 450 375
e-mail: goressimorecords@gmail.com

 

1.3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich z możliwością przeliczenia na waluty obce tj. euro, dolar amerykański i funt brytyjski i zawsze zawierają podatek VAT. 

 

1.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży (szczegółowy opis produktu).


1.5. Zakup w sklepie internetowym www.goressimorecords.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień


2.1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Podczas realizacji zamówienia klient wybiera sposób płatności za zamówienie oraz metodę przesyłki - system automatycznie na podstawie wybranych opcji przedstawia łączny koszt zamówienia, obejmujący kupowane produkty oraz koszty wysyłki.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

2.3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

2.4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Goressimo Records zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

2.5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

2.6. Firma Goressimo Records zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

2.7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.goressimorecords.com są podane w złotych polskich z możliwością przeliczenia na waluty obce tj. euro, dolar amerykański i funt brytyjski i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

2.8. Firma Goressimo Records wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

2.9. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

III. Wysyłka towarów

 

3.1. Zasady wysyłania towarów zamieszczono w zakładce "Wysyłka" na stronie głównej Sklepu www.goressimorecords.com

IV. Dane osobowe

4.1. Informuję, że dane osobowe podane na formularzu kupna/wysyłki w sklepie internetowym www.goressimorecords@com wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i chronione są odpowiednim certyfikatem.

4.2 Firma Goressimo Records Krzysztof Nowak nie odsprzedaje ani nie wymienia danych osobowych naszych klientów, dane zbierane są wyłącznie w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących Goressimo Records. Firma nie udostępnia żadnych adresów osobom trzecim.

Firma Goressimo Records Krzysztof Nowak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą RODO — od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Kupującemuprzysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) i skasowania przez firmę Goressimo Records Krzysztof Nowak.

 

V. Reklamacje


5.1. Jeśli otrzymany towar zawiera ukryte wady, Klient powinien odesłać wadliwy towar w ciągu 7 dni za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby firmy: Goressimo Records Krzysztof Nowak, ul. Obrońców Westerplatte, 58-309 Wałbrzych, Polska z opisem wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu dwóch dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana nie będzie możliwa na przykład ze względu na brak w magazynie, Klientowi zostanie zaproponowany inny produkt bądź też możliwość zwrotu równowartości produktu w PLN.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionych Produktu(-ów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówionych Produktu(-ów).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Internetowy tj: Goressimo Records Krzysztof Nowak, ul. Obrońców Westerplatte, 58-309 Wałbrzych, Polska o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: goressimorecords@gmail.com). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

- jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu(-ów).

Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje dłuższy czas na zwrotu towaru: 14 dni, a nie jak do dnia 24.12.2015 termin wynosił 10 dni.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zgodnie z ustawą, zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, płyty winylowe, kasety, itp. oraz produkty szybko psujące np. artykuły spożywcze.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie

PayPal